ro Romanian
ONG consultant fonduri europene iasi

Fonduri Norvegiene pentru ONG-uri ONG – Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 2

Suntem firma de consultanță pentru proiecte europene din Iasi pe care te poți baza. Oferim informații detaliate și sprijin pentru obținerea și implementarea de proiecte cu fonduri nerambursabile pentru organizații neguvernamentale. Apasă aici pentru consultanță gratuită!

Termenul limită pentru depunerea proiectelor pentru Apelul 7: Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: 20 aprilie 2021, ora 16.

Buget total: 2.400.000 euro.

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Granturi medii şi mari

Beneficiari eligibili:

  • Organizații neguvernamentale
  • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret

Obiectivul acestui Apel este să susțină acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Cine pot fi Partenerii de Proiect?

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special pentru colaboratori din Statele Donatoare.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri:

  • Organizații neguvernamentale;
  • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale de concentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.);
  • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca personae juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia);
  • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de Proiect în cadrul Programului:

  • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) – e) și nici nu se numără printre Solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) – h) Criterii de excludere pentru Solicitanți;
  • Organizații internaționale, organism sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale);
  • Entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

>>>Găsești aici toate detaliile apelului.

Proiecte eligibile

Prin acest Apel vor fi susţinute ONG-urile să: 

–  desfăşoare acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţie, social şi incluziunea grupurilor vulnerabile

–  activeze şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile de participare la dezvoltarea comunităţii, de a se implica în procesele locale de luare a deciziilor, de a-şi susţine nevoile, de a deveni active în combaterea excluziunii sociale

–  aibă o puternică abordare participativă: mobilizarea şi implicarea grupurilor vulnerabile în toate stadiile de proiect (identificarea problemei, acţiuni de diseminare a informaţiei, consultarea în problemele comunităţii, prioritizarea lor, identificarea de soluţii, luarea deciziilor în ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse şi implementarea lor prin utilizarea resurselor umane şi materiale ale comunităţii)

–  aibă o abordare multi-stakeholder: ONG-urile vor asigura conexiunea între toţi actorii (ONG-uri, membrii comunităţii, autorităţi, instituţii publce, mass media, sectorul privat etc.) şi grupuri vulnerabile pentru a spori incluziunea socială

–  realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată (umane, financiare, materiale, etc.) pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

crească accesul grupurilor vulnerabile la educaţie, servicii medicale, locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar şi să crească calitatea serviciilor

dezvolte modele integrate/noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile

Tipuri de activități eligibile

>Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: îmbunătăţirea legislaţiei, aplicarea legii şi a practicilor instituţionale, îmbunătăţirea/ dezvoltarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, etc.

> Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, serviciisociale etc.).  Aceasta poate include:

– servicii medicale îmbunătăţite, oferite cu echipamente noi

– servicii de consiliere/ asistenţă juridică

–  servicii de îngrijire de zi

–  servicii de reintegrare a foştilor deţinuţi

– educaţie informală

– adăposturi pentru femei

– creşterea participării economice a grupurilor vulnerabile

– promovarea şi implementarea strategiilor/ iniţiativelor de auto-ajutorare (self-help) şi creştere a capacităţii pentru combaterea excluziunii sociale

> Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni între egali vulnerabili. Aceasta poate include:

– Creşterea accesului la informaţii relevante (despre drepturi, oportunităţi de angajare, etc.)

– Schimbarea atitudinilor şi practicilor grupurilor vulnerabile pentru a fi mai proactive şi pentru a-şi cere drepturile

– Transfer trehnici de advocacy

> Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare

Litigii privind justiţia, social şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)

> Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente

Aceasta poate include:

– Soluţii inovatoare în abordarea excluziunii şi in justiţiei sociale

– Abordarea bazată pe cerere în intervenţiile la nivel comunitar

– Modele de implicare a grupurilor vulnerabile în rezolvarea problemelor locale

– Elaborarea de planuri de acţiune locală care să răspundă nevoilor celor mai dezavantajaţi membri ai comunităţii

– Noi modele consultative pentru împuternicirea şi implicarea grupurilor vulnerabile

> Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale

Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea economică a persoanelor vulnerabile

> Întocmirea de hărţi şi promovarea bunelor practice şi a lecţiilor învăţate în combaterea sărăciei, favorizarea justiţiei sociale, generarea de oportunităţi pentru grupuri vulnerabile din zone insufficient deservite, etc.

> Activităţi de dezvoltare organizaţională

–  Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;

– Dezvoltarea unor procedure eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat si stematic; politici și practice pentru dezvoltarea resurselor umane;

– Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media şi păstrarea unei pagini web funcțională şi actualizată;

–  Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii, strategii, acţiuni de strângere de fonduri;

– Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;

– Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;

– Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.

Te încadrezi? Suntem aici dacă ai nevoie de consultanță pentru a scrie cel mai bun  proiect pentru organizația și comunitatea ta!

Solicită acum consultanță gratuită!

Articol preluat în Ziarul de Iași și Ziarul Evenimentul.

Distribuie:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Abonează-te

Abonează-te la Newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu noutățile legate de Programele de finanțare pe Fonduri Europene Nerambursabile

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!