ro Romanian
Fonduri Norvegiene Energie Regenerabila

Energie Verde/Regenerabila prin Fonduri Norvegiene Nerambursabile

Innovation Norway a anunțat  pe  26 aprilie 2021, lansarea apelului „Alte Surse de Energie Regenerabilă”, din cadrul Programului „Energie în România”,iar termenul limita de depunere este de 8 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului este de  4,6 milioane de euro si este finantat de Innovation Norway,iar valoarea granturilor este cuprinsa intre 200.000 si 2 .000.000 euro

Pot aplica entitățile private sau publice, comerciale sau necomerciale, precum și organizațiile neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Apelul va finanța proiectele propuse de entități românești în domeniul de interes al programului, respectiv energia regenerabilă (biomasă / biogaz, eolian, fotovoltaic etc; sunt excluse  energia hidroenergetică și geotermală).

Obiectiv

Programul „Energie în România” va contribui la obiectivele generale ale Granturilor Norvegiei 2014‐2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare ale granturilor.

Obiectivul programului este „Mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării”. Programul urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.

Activități eligibile

Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează producția de energie / electricitate din alte surse de energie regenerabilă:

proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire / răcire în comunitățile locale;

dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;

energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul propriu al solicitantului ( nu pentru vânzare în scopuri de profit);

instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 3 ani la data limită a prezentului apel.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Partenerul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 1 an la data limită a prezentului apel.

Criterii de evaluare

Relevanță

Viabilitate și fezabilitate tehnică

Nivel de inovație

Efect de eliberare – releasing effect

Factori interni

Capacitatea financiară

Estimări și finanțare a costurilor

Statutul DPI (Drepturi de Proprietate Intelectuală)

Potențialul pieței și competitivitatea

Rentabilitatea proiectului

Buna practică în afaceri

Riscurile proiectului

Durabilitate

Problemele transversale

Impactul socio-economic

Criteriile menționate se bazează pe obiectivele și rezultatul pe care programul încearcă să îl atingă. Obiectivele și principiile binelui guvernanța și bunele practici comerciale, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen sunt probleme transversale aceasta trebuie considerată ca parte a procesului de evaluare

Distribuie:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Abonează-te

Abonează-te la Newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu noutățile legate de Programele de finanțare pe Fonduri Europene Nerambursabile

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!