ro Romanian
Regal Group Fonduri Europene

Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

 

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din

 

surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare;

 

– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare.


Activități cu caracter general:


– Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului de mediu etc.);


– Managementul proiectului;


– Auditul financiar;


– Informare și publicitate (obligatoriu)


Solicitanti eligibili


Societăţile (IMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.


Principalul obiectiv urmărit este:


• Producţie majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu sau fără instalații de stocare integrate, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacităţi pentru producţia de electricitate din surse regenerabile.


Investițiile finanțate in cadrul acestei măsuri vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește:


a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural;


b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;


c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;


d) atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;


e) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și combaterea schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;


f) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;


g) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”), referitor la asigurarea, până cel tîrziu în 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;


h) creșterea adecvanței Sistemului Energetic Național prin utilizarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte creşterea cu aproximativ 450 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice din sursă de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, după cum urmează:
– 300 MW capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din sursă solară
– 150 MW capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din sursă eoliană


  • Daca vrei fii la curent cu toate noutatile legate de Fonduri Europene ,Fonduri Norvegiene si Fonduri Guvernamentale te invit sa te abonezi la Newsletter aici!

    Daca doresti sa afli mai multe informatii despre programe cu finantare nerambursabila te invit sa intri pe blog  aici

    Am atras până acum milioane de euro prin Fonduri Europene. Iată ce spun clienții noștri! click aici!

    Ești interesat să îți dezvolți proiectul cu ajutorul fondurilor europene, norvegiene sau guvernamentale nerambursabile? Ai ajuns unde trebuie, mai ales dacă ești în căutarea unui consultant experimentat în dezvoltarea unei afaceri, sau a proiectelor unui ONG sau a unei instituții publice din Iași, sau Regiunea Nord-Est!

    Solicită consultanță gratuită aici!

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!