ro Romanian
money-bag-background-design_1270-41

Proiect MIPE: Prefinanțarea va putea fi acordată în tranșe de până la 30% din valoarea proiectelor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat pe 6 mai 2021, spre consultare publică, un Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene.

Prin Proiectul de OUG se dorește modificarea unor articole din OUG privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, după cum urmează:

Pentru domeniile de transport Connecting Europe Facility (CEF), transferul sumelor necesare cofinanțării României, TVA, cheltuielilor neeligibile și contravaloarea sumelor aferente contribuției UE, pentru proiectele finanțate în cadrul CEF se va face prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În prezent, rambursările se realizează prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
Suportarea de la bugetul de stat a cheltuielii cu taxa pe valoare adăugată aferentă categoriilor de cheltuieli eligibile din cadrul proiectelor privind extinderea rețelelor de gaze naturale. Aceste sume sunt acum acordate din bugetele locale.
eliminarea sintagmei “cheltuielile eligibile fiind rambursate în proporţie de 100% din fonduri europene”;
OUG 88/2020 a stabilit că:

unitățile administrativ teritoriale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/parteneriatele dintre acestea vor asigura pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027;
Noul proiect propune pentru o mai bună implementare a OUG 88/2020:

derularea prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a proiectelor din domeniul transporturilor finanțate prin POIM;
Prin OUG nr.70/2020, a fost stabilit că:

Pe perioada stării de alertă, operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizării serviciilor de utilități respective, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă.”
Datorită situației actuale, proiectul susține derogarea de la acest alineat, astfel:

va fi suportat de la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor, reprezentând diferența dintre procentul contribuției proprii şi procentul echivalent al ratei forfetare pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj şi Sălaj.
OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă și se va adaugă următoarea prevedere:

„r) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;”
Forma actuală a OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele prefinanțări și termene:

pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prefinanțarea se acordă beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;
Beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația depunerii cererii de rambursare care cuprinde cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșă.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
mecanismul rambursării cheltuielilor stabilește obligativitatea beneficiarilor de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, iar autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cerere ȋn termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar.
Prin proiectul de OUG se dorește creșterea volumului de prefinanțare în scopul asigurării susținerii fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, dar și flexibilizării unor termene:

prefinanţarea se va face în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare;
obligaţia depunerii cererii de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile;
beneficiarii vor putea depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în termen de maximum 6 luni;
autoritatea de management va vira sumele aprobate în termen de 3 zile lucrătoare;

Sursa: MIPE si Fonduri Structurale

Distribuie:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Abonează-te

Abonează-te la Newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu noutățile legate de Programele de finanțare pe Fonduri Europene Nerambursabile

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!